Vad är Familjekonstellationer?

Sedan generationer är vi förbundna med våran ursprungsfamilj. De präglar omedvetet våran syn på världen, våra känslor, tankar och handlingar. Familjen påverkar därmed till stor del kvalitet på våra relationer, våran hälsa och på våra livsval. Syftet med Familjekonstellationer är att förstå i vilken mån vi är förbundna till tidigare familjemedlemmars öde. Detta blir synligt i den egna familjekonstellationen och också genom medverkan i andra personers familjekonstellation. I familjekonstellationen kan svårlöst dynamik och invecklade relationsmönster göras synliga, som många gånger förblir dolda i psykoterapi. Varje konstellation startar inre processer som gör det möjligt för klienten att få en första klar bild av dolda, olösta mönster och ger förmågan att lösa upp dessa för att nå frid och helhet.

Comments are closed.