Vilka personer välja Familjekonstellationer?

Systematisk Familje Konstellation kan vara ett mycket hjälpfullt verktyg i många livs situationer: – Familje och Relations svårigheter mellan partners och/eller föräldrar. – sjukdom, såsom beroenden och ätstörning. – Problem med adoption eller trauma after abort. – Nedstämdhet och fortlöpande känslomässiga symptom såsom vrede, ångest, begränsningar på olika sätt, depression och brist på motivation. En workshop i familjekonstellationer erbjuder en möjlighet för dig att utforska hur och var dina egna konflikter uppstår. Detta i en trygg och stödjande omgivning. Det kan vara svårt att förstå men ibland kan familjemedlemmars agerande förändras till det bättre även om de inte varit närvarande vid konstellationen. Du behöver inte ha en uppenbar konflikt med din familj för att få ett framgångsrikt resultat. Arbetet skapar förståelse och fred med föräldrar och förfäder och frigör dig från omedvetna känslor av skuld. Ger healing från dolda trauman, självrespekt och själkärlek till dig själv och till dina relationer. Ger mer klarhet och skapar stödjande relationer på din arbetsplats.

Comments are closed.