Hur gör det?

Rolfingens 10-stegs behandling

Rolfing består av en serie på tio olika behandlingar. Varje behandling har ett särskilt fokus och bygger på såväl den tidigare som den nästkommande behandlingen. Under de tre första mötena arbetar vi vanligtvis med ytliga strukturer, men även djupare kroppsliga strukturer påverkas. De följande tre behandlingarna ägnas åt det sätt på vilket bäckenet bär och håller upp kroppen. Den sjunde behandlingen tillägnas huvudet, nacken och halsen, och under de tre sista mötena arbetar vi med de delar av patientens kropp som kräver speciell uppmärksamhet. Efter de tio behandlingarna väljer många patienter att komma tillbaka för att få avancerad behandling. Ofta fortsätter kroppen att förändras efter de första 10 behandlingarna.

Comments are closed.