Vad är Rolfing?

Rolfing är en mjuk, djup massage av bindevävnader för att befriar och återuppliva spänstighet i muskler. Spända muskler slappnar av och svaga, otränade muskler återupplivas och får så småningom sin naturliga form. Behandlingen leder till att du känner dig friare, du rör smidigare och andningen blir lättre. Många vittnar om en känsla av ökad energi. Metoden Rolfing kommer från USA och Tyskland. Tyskland var mitt hemland innan jag flyttade till Sverige. Där kallas Rolfing även Strukturell integration, och det är ett mer beskrivance namn på metoden. Rolfingterapeuten hjälper sin klient att forma en bättre kroppslig helhet genom att integrera kroppens alla delar. Det ger på sikt en bättre balans. Genom Rolfing får din kropp en mer uåårätt hållning. Du nyttjar gravitationen, istället för att låta den vara en negativ kraft, som får kroppen ur balans.

Comments are closed.