• DE
 • EN
 • SE
 • Michael KallinaHeilpraktiker & Heilpraktiker für Psychotherapie; Certified Rolfer; Family Constellations (DGfS)

  Being part of the solution

  Nästa tillfälle

  19&20.10.2019
  26&27.10.2019
  Anmelden

  Vad är Familjekonstellationer

  Sedan generationer är vi förbundna med våran ursprungsfamilj. De präglar omedvetet våran syn på världen, våra känslor, tankar och handlingar. Familjen påverkar därmed till stor del kvalitet på våra relationer, våran hälsa och på våra livsval. Syftet med Familjekonstellationer är att förstå i vilken mån vi är förbundna till tidigare familjemedlemmars öde. Detta blir synligt i den egna familjekonstellationen och också genom medverkan i andra personers familjekonstellation. I familjekonstellationen kan svårlöst dynamik och invecklade relationsmönster göras synliga, som många gånger förblir dolda i psykoterapi. Varje konstellation startar inre processer som gör det möjligt för klienten att få en första klar bild av dolda, olösta mönster och ger förmågan att lösa upp dessa för att nå frid och helhet.

  FaQ om Familjekonstellationer

  Hur gar den till ?

  En grupp människor samlas under ledning av en person grundligt utbildad i att leda familjekonstellationer (en s.k. ”facilitator”). Under loppet av en dag kommer vanligen tre till fyra medlemmar ur denna grupp att ges tillfälle att ställa upp sin egen konstellation runt ett problemområde de önskar bearbeta och lösa upp. Gruppen sitter i cirkel – den som står i tur sitter bredvid ledaren och presenterar kort sin fråga eller ett problem och ger grundläggande information om hans eller hennes familjesystem; d.v.s kort info om familj, föräldrar, mor- och farföräldrar. Exempel på uppgifter som kan behövas är: Har det förekommit några allvarliga sjukdomar, olyckor, missbruk, självmord, dödsfall i barnsäng eller annan tidig död av en förälder eller ett syskon, erfarenhet från krig eller emigration i familjen…etc.. Handledaren föreslår därefter vilka som kommer att vara representerade i konstellationen, vanligtvis; en företrädare för den som söker, en eller flera familjemedlemmar ex.vis föräldrarna eller far-och morföräldrar. Ibland kan det även vara abstrakta begrepp som “depression” eller ett land.

  Tak so mycket Michael !
  (Camilla Ny, Göteoborg)

  Frågeställaren, den s.k. Klienten, ber deltagare från gruppen att delta som representanter för sina familjemedlemmar. Han eller hon ”ställer upp” dvs ledsagar varsamt representanterna till de platser i rummet och i förhållande till varandra som känns rätt i ögonblicket. Därefter sätter sig klienten åter bredvid handledaren och de betraktar tillsammans konstellationens utseende. Representanterna står stilla vid sina platser. De bör inte agera eller “spela en roll”. Det s.k. ”Kunskapsfältet” kommer nu att utvecklas runt deltagarna. Detta energifält har annu inte bekräftats av vetenskapen men är väl känt och används av healers i många kulturer runt om i världen. Genom detta energifält kommer gruppens representanter att förnimma och formulera känslor och upplevelser som speglar de verkliga familjemedlemmar som de företräder, fastän de har liten eller ingen kunskap om dessa. Utifrån denna punkt tar nu läkningsprocessen och familjesystemets helande sin början. Handledaren ber nu varje företrädare att beskriva vad de känner just där de står.

  My constellation was a wonderful experience of healing. I could see the patterns of pain and sadness in my family - and we healed it! - Thank you so much!
  (Anneli Djerf, Stockholm)

  Arbetet fortsätter ofta genom att flytta deltagarna tills dess en mer vilsam och harmonisk känsla uppstår mellan representanterna och att de släpper negativitet genom att sanningsenligt uttrycka känslor och förnimmelser i en anda av kärlek och bekräftelse deltagarna emellan. (T.ex kan ett barn uttrycka sin sorg och saknad inför en avliden mor…) En helande lösning eftersträvas där alla företrädare känner sig hemma och på rätt plats och detta erfars av hela gruppen.

  I feel energy shifting in me every day so it was a powerful weekend for me! (H.F. Göteborg)

  Vem söker Familje-konstellationer ?

  Systematisk Familje Konstellation kan vara ett mycket hjälpfullt verktyg i många livs situationer:
  – Familje och Relations svårigheter mellan partners och/eller föräldrar.
  – sjukdom, såsom beroenden och ätstörning.
  – Problem med adoption eller trauma after abort.
  – Nedstämdhet och fortlöpande känslomässiga symptom såsom vrede, ångest, begränsningar på olika sätt, depression och brist på motivation.
  En workshop i familjekonstellationer erbjuder en möjlighet för dig att utforska hur och var dina egna konflikter uppstår. Detta i en trygg och stödjande omgivning. Det kan vara svårt att förstå men ibland kan familjemedlemmars agerande förändras till det bättre även om de inte varit närvarande vid konstellationen. Du behöver inte ha en uppenbar konflikt med din familj för att få ett framgångsrikt resultat. Arbetet skapar förståelse och fred med föräldrar och förfäder och frigör dig från omedvetna känslor av skuld. Ger healing från dolda trauman, självrespekt och själkärlek till dig själv och till dina relationer. Ger mer klarhet och skapar stödjande relationer på din arbetsplats.

  Datum & Anmälan

  Nästa tillfälle i Sverige är i Stockholm.

  Tid: Samstag, 27. October 2018; Kl. 10.00 till ca. 17.00 & Söndag, 28. October 2018; kl. 10.00 till ca. 17.00

  Pris: Klient 1300 Kr och representant 100 kr.

  Anmälan: Anneli Djerf, mob.nr. 070 228 55 57;

  Varmt Välkommen!

  Dr. jur. Hans-Michael Kallina

  Ich danke Dir noch einmal für die Aufstellung gestern.
  Ich denke, dass die Dinge, die wir gestern herausgefunden haben über meinen Urgroßvater die entscheidenden, fehlenden Informationen waren, um den großen Schmerz, der für seine Lieben entstanden ist zu verstehen und zu verarbeiten.
  Alexander K.
  Software-Ingenieur, Stuttgart)